header_transp_strook_vert projectstudiotwee_logo
kn_home_n header_transp_strook_vert kn_visie_n header_transp_strook_vert kn_wie_n header_transp_strook_vert kn_dienst_n header_transp_strook_vert kn_proj_n header_transp_strook_vert kn_cont_n header_transp_strook_vert
header_transp_strook_horiz
hoekje_wit_body_linksboven strook_wit_home_boven hoekje_wit_body_rechtsboven
strook_wit_home_vert
 
linkedin_logo_n linkedin_logo_n twitter_logo_n
 
header_transp_strook_vert heading_projecten

Hieronder vindt u een overzicht van projecten die wij de afgelopen tijd hebben uitgevoerd. header_transp_strook_vert  
Participatie in de wijk
In samenwerking met bedrijven en overheidsinstanties is de basis gelegd voor een succesvolle participatie van nieuwkomers in hun wijk.
header_transp_strook_vert Sociale cohesie
Samen met buurtbewoners zijn er grote en kleine evenementen in de wijk georganiseerd ter bevordering van het wederzijds begrip.
Arbeidsparticipatie
Er is een brochure ontwikkeld waarin bedrijven en nieuwkomers hun succesvolle samenwerking motiveren. Dit om toekomstige nieuwe samenwerkingverbanden te creëren.
header_transp_strook_vert Digitale toegankelijkheid
Door de ontwikkeling en het onderhoud van websites en de volledige digitalisering van cartografische producten is de cultuur en recreatie voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.
Naamsbekendheid
Voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties is het projectmanagement gevoerd voor de ontwikkeling van communicatieproducten en de organisatie van beurzen. 
header_transp_strook_vert Kunst & cultuur
Kunst en cultuur is voor iedereen. Samen met een creatief team is vormgegeven aan de 2D en 3D communicatiemiddelen voor theaterproducties en tentoonstellingen.
Vrijwilligersactiviteiten
Er is een terugkerend evenement georganiseerd om nieuwe vrijwilligers te koppelen aan verschillende organisaties.
header_transp_strook_vert Educatie
Door aansprekend educatief materiaal te creëren is jongeren de kans geboden hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.
Samenwerkingsverbanden
Er is een project ontwikkeld om de samenwerking tussen profit en non-profitorganisaties te stimuleren.
header_transp_strook_vert

header_transp_strook_vert
strook_wit_home_vert
hoekje_wit_body_linksonder strook_wit_home_boven hoekje_wit_body_rechtsonder